CHOROBY ZAWODOWE
BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy organizuje badania uczniów na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne...
Więcej
BADANIA KIEROWCÓW
Od dnia 19 stycznia 2013 roku na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami /Dz. U.2016.627 j.t./ organem prowadzącym ewidencję lekarzy uprawnionych jest Marszałek Województwa. Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił...
Więcej
CHOROBY ZAWODOWE
Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia...
Więcej
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Bank Zachodni WBK VI O/Poznań 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Numer KRS 0000001935
Numer rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 0000000016098

 
UWAGA!

SPRAWOZDANIA MZ-35A oraz MZ-35B
za rok 2017

Po szczegóły kliknij TUTAJ