WSKAZÓWKI DLA PACJENTA

Wskazówki dla pacjenta dotyczące przygotowania do pobierania i dostarczania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych:
- pobranie krwi odbywa się na czczo (uwaga: ranną dawkę leków należy zażyć popijając niewielką ilością wody), rano, po wypoczynku nocnym,
- w dniu poprzedzającym badanie należy zachować dotychczasową dietę, nie pić nadmiernej ilości płynów, unikać intensywnych wysiłków fizycznych
- pojemnik do moczu powinien być czytelnie opisany imieniem i nazwiskiem
- istnieje możliwość pobrania krwi i moczu w miejscu pracy

Pobieranie materiału biologicznego:
Krew do badań pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Aktualnie stosujemy zamknięty system aspiracyjno - próżniowy, zapewniający bezpieczeństwo pacjenta i personelu pobierającego krew. Kontrola sposobu pobierania krwi odbywa się co najmniej dwukrotnie w ciągu tygodnia, a szkolenie przypominające dwa razy w roku.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Bank Zachodni WBK VI O/Poznań 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Numer KRS 0000001935
Numer rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 0000000016098