Komunikaty

Uwaga! - Ośrodek WCMP w Koninie przy ulicy Przemysłowej 160 kończy działalność z dniem 30 listopada 2016 roku i z dniem 31 grudnia 2016 roku jego zadania przejmuje Centrum w Poznaniu, ul. Poznańska 55A - Badania w kierunku chorób zawodowych i badania kierowców kierowanych przez starostów Ośrodek wykonuje do dnia 31 października 2016 roku - Badania profilaktyczne pracowników do dnia 30 listopada 2016 roku Informacji udzielają: 1. Ośrodek WCMP w Koninie...
Więcej
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098