Praca

 

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy zatrudni pielęgniarkę po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
tel. 61 8467128

 

 Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu zatrudni lekarzy medycyny pracy w Ośrodkach:
WCMP w Poznaniu Ośrodek w Kaliszu, ul. Zamkowa 18-20

  WCMP w Poznaniu Ośrodek w Pile, Al. Wojska Polskiego 49 A
tel. 61 8467 132, 61 8467 134

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Bank Zachodni WBK VI O/Poznań 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Numer KRS 0000001935
Numer rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098