ZARZĄD

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Poznaniu 
ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań

SKŁAD ZARZĄDU:

PRZEWODNICZĄCY – lek. Marek Andrzejewski
WICEPRZEWODNICZĄCA - dr med. Renata Turbańska
SEKRETARZ - lek. Ewa Kołodziejczak
SKARBNIK - lek. Joanna Nowak-Pasternak

CZŁONKOWIE:

lek. Przemysław Kopeć
dr med. Grażyna Wośkowiak
dr med. Beata Ziemska

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098