Sprawozdawczość

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki  publicznej na rok 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1426), sprawozdania z działalności profilaktycznej  MZ 35A i MZ 35B za rok 2017 będą składane WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJdotyczy to również podmiotów o liczbie pracowników nie większej niż 5 osób.

Portal sprawozdawczy: www.csioz.gov.pl

W przypadku problemów informatyczno-technicznych, w tym dotyczących sposobu zakładania konta, prosimy kontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z p. Rafałem Roickim (tel. 22 59 70 928 lub e-mail: roicki@csioz.gov.pl).

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących rejestracji i logowania prosimy o kontakt z administratorem wojewódzkim Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w województwie wielkopolskim: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu: tel. 61-854-16-81, 61-854-13-98

W załączeniu instrukcje:
1)      podręcznik użytkownika SSOZ zawierający wszystkie informacje dotyczące rejestracji (strona 16), logowania i wypełniania sprawozdań
2)      instrukcja do sprawozdań statystycznych za rok 2016 zawierająca podstawowe informacje dotyczące sposobu składania sprawozdań
        (UWAGA!!! W instrukcji znalazła się NIEAKTUALNA INFORMACJA, że dopuszczalna jest sprawozdawczość papierowa dla podmiotów o liczbie pracowników nie większej niż 5 osób)

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy kontaktować się z Działem Organizacji i Nadzoru i Szkolenia WCMP w Poznaniu te. 61-846-71-50

 

 

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098