SZKOLENIA

SZKOLENIA DOSKONALĄCE dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych odbędą się w terminach:

WCMP w Poznaniu:                  15. 11. 2017r. godz. 11.00
                                                    18. 11. 2017r. godz.   9.00
Miejsce szkolenia w Poznaniu:   Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul. Poznańska 55a
                                                         sala konferencyjna III piętro.

WCMP Ośrodek w Kaliszu:         22. 11. 2017r. godz. 10.00
Miejsce szkolenia w Kaliszu:      Wielkopolska Izba Lekarska   ul. Poznańska 64

WCMP Ośrodek w Pile:              29. 11. 2017r. godz. 10.00
Miejsce szkolenia w Pile:           Wielkopolska Izba Lekarska   ul. Kryniczna 2

Tematyka:
1. Problemy orzecznicze w praktyce lekarza medycyny pracy.
2. Aktualności w przepisach prawnych dotyczących medycyny pracy oraz badań kierowców.

Uczestnictwo zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Za udział w szkoleniu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Zgłoszenia z podaniem wybranego terminu należy dokonać telefonicznie w:
WCMP w Poznaniu:    61-846-71-50
WCMP w Kaliszu:       62-767-33-77
WCMP w Pile:             67-212-55-21

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Bank Zachodni WBK VI O/Poznań 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Numer KRS 0000001935
Numer rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 0000000016098