KONTAKT

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań
tel: rejestracja-informacja 61 8467 101
tel: centrala 61 8467 100
tel: menedżer ds. marketingu 61 8467 132
tel: Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia 61 8467 150/174
fax: 61 8411 054
e-mail: medycyna.pracy@wcmp.pl
ePUAP: /WCMPPOZNAN/SkrytkaESP
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098