REJESTRY I EWIDENCJE

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy  w Poznaniu prowadzi następujące  rejestry i ewidencje:
- rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników;
- rejestry zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
- ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.2014.1184 j.t.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.);
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz. U.2016.627 j.t.).

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098