ZAKRES BADAŃ

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Poznaniu jest jednostką gwarantującą dobrą jakość i wiarygodność wyników wykonywanych analiz. Badania nasze są integralną składową postępowania lekarskiego, pomagają w ustaleniu rozpoznania i prowadzenia leczenia pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, zatrudnia fachowy personel i uczestniczy w krajowych programach kontroli jakości uzyskując niezależną oceną wiarygodności wydawanych wyników (posiada Zaświadczenia Centralnego Ośrodka Badań w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi). System jakości udokumentowany jest w Księdze Jakości, procedurach systemowych i standardowych instrukcjach działania.

OFERTA  BADAŃ LABORATORYJNYCH:

I. Badania  podstawowe  krwi:

morfologia
OB
rozmaz mikroskopowy krwi
retikulocyty
gazometria

II.  Badania podstawowe moczu:

badanie  ogólne  moczu (w przypadku patologii: ocena mikroskopowa osadu moczu)

III.  Badania   biochemiczne :

glukoza
test z doustnym  obciążeniem  glukozy  (1 lub 2 pobrania)
gospodarka lipidowa (cholesterol całkowity, frakcje cholesterolu: HDL i LDL, trójglicerydy)
bilirubina  całkowita
AspAT (GOT)
ALAT  (GPT)
γ- GT (GTP, GGTP)
mocznik
kreatynina
kwas moczowy
badania jakościowe w kierunku kiły (Syphilis Test)

IV. Badania enzymoimmunochemiczne

TSH – hormon tyreotropowy
PSA -  swoisty antygen sterczowy

V .  Badania   toksykologiczne:

narkotyki (jakościowe testy immunochromatograficzne)
   cannabinole (THC), marihuana, haszysz
   amfetamina (AMP)
badania pomocnicze stosowane w badaniach profilaktycznych:
  koproporfiryna
  kwas deltaaminolewulinowy (ALA)
  kwas trójchlorooctowy
  fenol
  cholinesteraza  krwinkowa 

VI.   Alergologia

IgE całkowite
IgE przeciwciała swoiste (specyficzne)

Katalog krążków alergenowych

 

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098