BADANIA DIAGNOSTYCZNE

- badania komputerowe wzroku
- badanie mezotestem z oceną widzenia zmierzchowego i olśnienia
- badanie dna oka
- ekg, ekg wysiłkowe
- audiometria
- spirometria
- testy dermatologiczne
- badania osób narażonych na wibrację
- rtg płuc

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098