BADANIA PSYCHOLOGICZNE

-       zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
-       psychologiczne  kierowców
-       psychologiczne  badanie osób ubiegających się lub posiadających broń
-       psychologiczne  badanie dla pracowników obsługujących wózki widłowe
-       pracowników ochrony fizycznej

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098