BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy organizuje badania uczniów na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  doktorantów (Dz. U 2019.1651).

Współpracujemy z jednostkami podstawowymi służby medycyny pracy, z którymi mamy zawarte umowy na bezpłatne wykonywanie badań dla uczniów.

Badania bezpłatne dotyczą w y ł ą c z n i e  kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe (*), uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (*) oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykazanych w skierowaniu z placówki dydaktycznej.

* Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzanych badań lekarskich oceny mozliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia wystepujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U.2019.1175).

Wykaz jednostek znajduje się w zakładce ,,wykaz jednostek badających’’ 

UWAGA!
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wynikają z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016.1866 j.t.)
n i e z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2019.1175 j.t.)
NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ DO REFUNDACJI PRZEZ WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY KOSZTÓW BADAŃ  UCZNIÓW DLA  CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH.


WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098