CELE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ

- dostosowanie warunków pracy do możliwości fizycznych i psychicznych pracownika,
- dobór pracowników do wykonywania konkretnej pracy lub zadań z ograniczeniem ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia,
- ocena dynamiki zmian w stanie zdrowia w miarę upływu lat pracy,
- ograniczenie niekorzystnego wpływu warunków pracy na stan zdrowia pracowników.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098