ORGANIZACJA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH


Pacjent zgłasza się na badania rano  między 7.15 a 10.00. Są to najlepsze godziny dla wykonania badań laboratoryjnych
i diagnostycznych.

Pobranie krwi odbywa się na czczo (uwaga: ranną dawkę leków należy zażyć popijając niewielką ilością wody), rano, po wypoczynku nocnym. W dniu poprzedzającym badanie należy zachować dotychczasową dietę, nie pić nadmiernej ilości płynów, unikać intensywnych wysiłków fizycznych.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia badań jest posiadanie  dowodu tożsamości oraz właściwego skierowania na badania.

Przed badaniem należy się upewnić czy pracodawca ma podpisaną umowę na badania profilaktyczne z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy.

Jeśli nie, należy przekazać  taką informację swojemu pracodawcy  przed przystąpieniem do badań.

Przychodząc do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy każdy pacjent ma zgłosić się w pierwszej kolejności do recepcji, w której zostawia skierowanie, okazuje się dowodem tożsamości, otrzymuje zieloną kartę, na której otrzymuje informację do jakiego lekarza ma się zgłosić.  W dalszej kolejności po badaniu i przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego na temat stanu zdrowia pacjent kierowany jest na dalsze konsultacje specjalistyczne i diagnostyczne, które są zaznaczane na zielonej karcie.

Po zakończeniu badań pacjent zostawia zieloną kartę  w rejestracji. Karta ta ułatwia szybkie zebranie wyników pracownikom Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy i stanowi źródło informacji dla lekarza prowadzącego czy wszystkie zlecone badania konieczne do wydania orzeczenia lekarskiego zostały wykonane.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098