OFERTA

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu  prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Jesteśmy wpisani do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej, zgodnie z wpisem Sądu Rejonowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000001935. Badania profilaktyczne pracowników są naszą specjalnością.

Gwarantujemy kompleksowe wykonywanie pełnego zakresu badań profilaktycznych wraz z badaniami laboratoryjnymi w jednym miejscu i w jeden dzień, w  budynku przy ul. Poznańskiej 55 A, w Poznaniu. Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy
wraz z wynikami przesyłamy pocztą.

Zakres badań w odniesieniu do badań wstępnych ( przy przyjęciu do pracy) i okresowych ( po upływie ważności ostatniego badania
o zdolności do pracy)  jest taki sam.

W odniesieniu do badań kontrolnych, które są wykonywane po 30 dniach niezdolności do pracy zakres badań ustalany jest w zależności od przedstawionych wyników badań od lekarza specjalisty, który zakończył leczenie pracownika.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098