OŚRODKI

POZNAŃ

Badania konsultacyjne w zakresie patologii zawodowej

badania odwoławcze od orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
konsultacje dla lekarzy z podstawowych jednostek medycyny pracy w trudnych przypadkach orzeczniczych

świadczenia diagnostyczne i orzecznicze w zakresie chorób zawodowych

Badania profilaktyczne - wszystkie badania lekarskie i diagnostyczne wykonujemy w naszej siedzibie w ciągu jednego dnia

badania lekarskie kandydatów, uczniów i studentów, którzy w trakcie nauki mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
osób wykonujących pracę w warunkach tropikalnych

wstępne, okresowe i kontrolne kandydatów do pracy i pracowników

Badania osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców

badania kierowców skierowanych przez policję lub kierujących w stanie nietrzeźwości
badania kierowców skierowanych przez Starostę

badanie kierowców z odwołań

Specjalistyczne badania lekarskie

dermatologiczne
foniatryczne
kardiologiczne
laryngologiczne

neurologiczne

Badania diagnostyczne

badania komputerowe wzroku
badania osób narażonych na wibrację
badanie mezotestem z oceną widzenia zmierzchowego i olśnienia
ekg, ekg wysiłkowe, audiometria, spirometria
testy dermatologiczne
Badania lekarskie i psychologiczne
osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
osób ubiegających się o pozwolenie na broń

pracowników ochrony fizycznej

Badania laboratoryjne

badania biochemiczne w szerokim zakresie
badania podstawowe krwi i moczu
oznaczanie poziomu: TSH-hormon tyretropowy, PSA-swoisty antygen sterczowy (ważny w profilaktyce chorób prostaty u mężczyzn, zwłaszcza powyżej 40 roku życia), IgE całk.-immunoglobuliny w klasie IgE
oznaczanie substancji szkodliwych przy narażeniach zawodowych
potwierdzanie obecności narkotyków w moczu (jakościowo): amfetaminy, cannabinoli: marihuana, haszysz

testy alergologiczne

Możliwość przeprowadzania badań w siedzibie wskazanej przez pracodawcę Porady w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy

Poradnictwo w zakresie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie

W ciągu jednego dnia wykonujemy wszystkie badania lekarskie, diagnostyczne i kontrolne.
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098