POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy

Głównym zadaniem WCMP jest prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz sprawowania nadzoru nad służbą medycyny pracy, a także podyplomowe szkolenia lekarzy i pielęgniarek.
Centrum udziela w szerokim zakresie informacji dla lekarzy służb medycyny pracy, pracodawców i pracowników.
pracujemy używając wysoko specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, przez co zwiększa się nasza konkurencyjnośći atrakcyjność na rynku.
Polityka Jakości jest znana, zrozumiała i realizowana przez wszystkichpracowników WCMP.

Zobowiązania do spełnienia wymagań w ramach Polityki Jakości WCMP:
- deklarujemy dążenie do uzyskania wyników w pełni satysfakcjonujących naszych pacjentów (klientów),
- ciągle doskonalimy współpracę z klientami poprzez systematycznemonitorowanie ich oczekiwań i zadowolenia z realizowanych przez nas usług,
- współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie doradztwa, szkoleń orazsystematycznie podnosimy swoje kwalifikacje,
- stwarzamy sympatyczną atmosferę przyjmowania pacjentów i stałąpoprawę warunków pracy,
- pracujemy używając wysoko specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu iaparatury medycznej, przez co zwiększa się nasza konkurencyjność  i atrakcyjność na rynku,
- przestrzegamy i promujemy zasady etycznego postępowania.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098