PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, studenci słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestnicy studiów doktoranckich

Do badań powinni się zgłosić z:

1. dokumentem tożsamości
2. skierowaniem na badanie profilaktyczne wystawione przez szkołę lub uczelnię (skierowanie do pobrania w zakładce „Druki”)
3. kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli uczeń, student leczy się (leczył się)
4. dodatkowymi wyniki badań, jeżeli uczeń, student takie posiada
5. okulary korygujące wzrok – jeżeli uczeń, student nosi

 

Badania przeprowadzane są codziennie  od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 14.00

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098