SPRAWOZDANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki  publicznej na rok 2019 (Dz. U. 2018, poz. 2103), sprawozdania z działalności profilaktycznej  MZ 35A i MZ 35B za rok 2019 będą składane
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
w terminie do 2 marca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.
UWAGA! Termin wysyłania sprawozdań został przedłużony do dnia 31 marca 2020 roku.

Portal sprawozdawczy: https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

W przypadku problemów informatyczno-technicznych, w tym dotyczących sposobu zakładania konta, prosimy kontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z p. Beatą Postek (tel. 22 59 70 923 lub e-mail: roicki@csioz.gov.pl).

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących rejestracji i logowania prosimy o kontakt z administratorem wojewódzkim Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w województwie wielkopolskim: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu: tel. 61-854-16-81, 61-854-13-98

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy kontaktować się z Działem Organizacji i Nadzoru i Szkolenia WCMP w Poznaniu te. 61-846-71-50

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098