SZKOLENIA

SZKOLENIA DOSKONALĄCE dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych odbędą się w terminach:

WCMP w Poznaniu:                   13. 11. 2019r. godz. 11.00 (środa)  16. 11. 2019r. godz. 9.00 (sobota)

Miejsce szkolenia w Poznaniu:    Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul. Poznańska 55a, sala konferencyjna III piętro.

WCMP Ośrodek w Kaliszu:         20. 11. 2019r. godz. 10.00
Miejsce szkolenia w Kaliszu:      Wielkopolska Izba Lekarska   ul. Poznańska 64

WCMP Ośrodek w Pile:              27. 11. 2019r. godz. 10.00
Miejsce szkolenia w Pile:           Wielkopolska Izba Lekarska   ul. Kryniczna 2

Tematyka:
1. Problemy orzecznicze w praktyce lekarza medycyny pracy.
2. Aktualności w przepisach prawnych dotyczących medycyny pracy oraz badań kierowców.

Uczestnictwo zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Za udział w szkoleniu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Zgłoszenia z podaniem wybranego terminu należy dokonać telefonicznie w:

WCMP w Poznaniu:        61-84-67-150
WCMP w Kaliszu:          62-76-73-377
WCMP w Pile:               67-21-25-521

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098