SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

Terminy szkoleń doskonalących dla lekarzy w 2019 roku ustalone zostaną  w terminie późniejszym i będą  zamieszczone na stronie: www.wcmp.pl – zakładka: LEKARZE - SZKOLENIA.

Szkolenia odbywać się będą w WCMP w Poznaniu, WCMP Ośrodek w Kaliszu i WCMP Ośrodek w Pile. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie po opublikowaniu terminów na stronie WCMP:
WCMP Poznań Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia: tel.: 61-846-71-50 lub 174
Ośrodek  WCMP w Pile: tel.: 67-212-55-21Ośrodek WCMP w Kaliszu: tel. 62-762-20-26

OGÓLNOPOLSKIE DNI MEDYCYNY PRACY 27-28.09.2019|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|OGÓLNOPOLSKIE DNI MEDYCYNY PRACY 27-28.09.2019|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|OGÓLNOPOLSKIE DNI MEDYCYNY PRACY 27-28.09.2019|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098