UCZELNIE WSPÓŁPRACUJĄCE Z WCMP

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Poznańska 55 A  wykonuje badania dla następujących uczelni:

  1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. K. Marcinkowskiego
  2. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego
  3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098