ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu opracowało w 2006 roku, wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001:2009 w celu ciągłego  doskonalenia swoich usług oraz zaspokajania aktualnych i przyszłych wymagań pacjentów/klientów.

Zakres certyfikacji

Funkcjonujący w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy (z wyłączeniem Ośrodków w Kaliszu i Pile) System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie działania związane z:
- prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- ze sprawowaniem nadzoru nad służbą medycyny pracy,
- prowadzeniem podyplomowego szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

 Wyłączenia wymagań Normy  ISO 9001:2015

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy nie prowadzi samodzielnych prac projektowych w odniesieniu do usług objętych systemem zarządzania jakością, w związku z czym, wyłączone zostało wymaganie punktu 8.3. normy ISO 9001:2015 „Projektowanie i rozwój wyrobów i usług”. Wymaganie to nie ma wpływu na zdolność WCMP do spełnienia potrzeb pacjentów/klientów.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098