CHOROBY ZAWODOWE
BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy organizuje badania uczniów na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne...
Więcej
BADANIA KIEROWCÓW
Od dnia 19 stycznia 2013 roku na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami /Dz. U.2016.627 j.t./ organem prowadzącym ewidencję lekarzy uprawnionych jest Marszałek Województwa. Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił...
Więcej
CHOROBY ZAWODOWE
Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia...
Więcej
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098

 
W dniu 24 grudnia br.
Ośrodek WCMP w Pile będzie nieczynny
-------------------------------------------------
Zmiana tematów na zebranie PTMP
17 grudnia br.
Referaty wygłosi Pani prof. Marta Wiszniewska z TMP w Łodzi:
1. Choroby zawodowe w Polsce -
epidemiologia, kryteria orzecznicze, wyzwania i wątpliwości
2. Zwiekszenie zaangażowania służby medycyny pracy
w zadania profilaktyczne