SKIEROWANIE NA BADANIA

Kierując pracownika na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) pamiętaj o:

- skierowaniu, które powinien zabrać ze sobą pracownik, a którego wzór jest do pobrania poniżej.

Skierowanie przygotowane przez pracodawcę jest istotne, ponieważ:

w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu, dotyczące stanowiska pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje oceny warunków pracy i ustala zakres badania.

Zwróć uwagę, że zakres badań profilaktycznych jest inny w zależności od rodzaju badań (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098